Als u in Nederland wilt wonen/verblijven dan kan dat in grote lijnen op grond van een asielvergunning of een reguliere verblijfsvergunning. Een asielvergunning wordt enkel aan degenen toegekend die niet meer in hun land van herkomst kunnen blijven, doordat daar bijvoorbeeld hun leven in gevaar is; Een andere reden kan zijn dat iemand terecht bang is voor vervolging in zijn land omdat hij bijvoorbeeld van een bepaald ras is, of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort, zoals homoseksuelen. Een reguliere verblijfsvergunning is bedoeld voor alle overige gevallen, zoals werk, studie, relatie, enz.

Reguliere verblijfsvergunning aanvragen

Het aanvragen van een verblijfsvergunning kan voor verschillende doeleinden, zoals: 
•    studie;
•    werk in loondienst;
•    werk als zelfstandige;
•    werk als kennismigrant;
•    medische behandeling;
•    gezinshereniging / gezinsvorming;
•    buiten schuld Nederland niet kunnen verlaten (” buitenschuld vergunning”);
•    klemmende humanitaire redenen / schrijnendheid.

Asielverblijfsvergunning & internationale bescherming

Wanneer krijgt iemand asiel in Nederland?

Een persoon krijgt asiel in Nederland als hij vluchteling is. Dat is iemand die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Bijvoorbeeld omdat hij van een bepaald ras is. Of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort, zoals homoseksuelen.
Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning als hij in zijn eigen land wordt vervolgd vanwege:

  • ras of sociale groep;
  • godsdienst;
  • nationaliteit;
  • politieke overtuiging.

Mensen krijgen asiel wanneer ze risico lopen op marteling, onmenselijke of vernederende straf. Ook als de situatie in een land niet voldoende veilig is, kan een persoon asiel krijgen. Bijvoorbeeld als er oorlog is.