Het Nederlands Detentiercht

Ja, ook gedetineerden hebben rechten en ons kantoor is veruit een van de meest gespecialiseerde kantoren in Nederland op dit gebied. 

Als gedetineerde heeft u al een moeilijke tijd op zich en u heeft ook al met voldoende problemen te maken. En u zit zeker niet te wachten op schendingen van uw rechten binnen de detentiewereld. Helaas zal dit zo nu en dan, zo niet geregeld, wel gebeuren. 
Wanneer u van mening bent dat uw rechten binnen de detentieperiode zijn geschonden, dan wilt u ervan zeker zijn dat u middels een juridische procedure uw rechten verwezenlijkt krijgt. U wilt zeker niet uw tijd en moeite nutteloos besten aan procederen.
Ons kantoor biedt u de zekerheid die u nodig heeft. De oprichter van Juristenpraktijk Taheri is ondermeer gespecialiseerd op het gebied van het Nederlands Detentierecht, waarover hij tevens een boek heeft geschreven (genaamd: Handboek Nederlands Detentierecht). Ook is hij bestuursvoorzitter van Stichting Landelijke Gedetineerdencommissie (LGC), welk stichting de belangenorganisatie is voor (ex-)gedetineerden.
Met de kennis die ons kantoor heeft omtrent het Nederlands Detentierecht kunt u er zeker van zijn dat uw rechten verwezenlijkt zullen worden.
 

Voorbeelden van problemen waarmee u te maken kunt krijgen:

  • Uw bezoek wordt (geregeld) te laat start of te vroeg beëindigd;
  • Uw verlof of overplaatsing naar een (half)open inrichting wordt afgewezen;
  • U wordt ten onrechte in de isolatiecel geplaatst;
  • U wordt ten onrechte op een meerpersonencel (duo-cel) geplaatst; 
  • Uw sportmomenten vallen (te) vaak uit;
  • En allerlei andere problemen waarmee u tijdens uw detentie mee te maken kunt krijgen.