Ons kantoor begrijpt dat het leven tegenwoordig duur genoeg is en dat de VvE-bijdrage eigenlijk een ongewenste extra kostenpost is waar u als eigenaar mee te maken heeft. Daarom begrijpen wij heel goed dat uw VvE zich niet kan permitteren om inkomsten mis te lopen doordat bijvoorbeeld sommigen nalatig zijn met de betaling van hun VvE-bijdrage. Het nemen van juridische stappen of, voor zover nodig, het starten van een gerechtelijke procedure brengen nog meer kosten met zich mee waardoor er nog meer financiële druk op uw VvE komt te staan.

Wij bieden u de oplossing!

Ons kantoor biedt aan VvE’s en VvE-beheerders de mogelijkheid om tegen zeer lage kosten – veelal €10,- a €20,- per maand – een juridisch dienstverleningsabonnement te nemen waardoor u alle juridische aangelegenheden waarmee uw VvE te maken krijgt aan ons kunt overdragen. Wij zullen zelfs, zo nodig de nodige gerechtelijke stappen nemen om uw recht in rechte vast te stellen.

Wanbetalers worden door ons kantoor aangeschreven en bij gebreke van tijdige betaling zullen zij in rechte worden gedagvaard waardoor wij ervoor zorgen dat uw VvE geen inkomsten misloopt zodat uw VvE-bijdrage niet verhoogd behoeft te worden.

Daarnaast bieden wij u tevens een uniek juridisch product waarmee wij een executeerbaar vonnis kunnen verkrijgen tegen wanbetalers, zonder dat uw VvE extra kosten behoeft te maken zoals het griffierecht (€116,- tot €466,- per keer), explootkosten (€100,- per keer) en de proceskosten (€800,- per keer).

Door het afsluiten van een juridisch dienstverleningsabonnement bespaart uw VvE per vordering jegens een wanbetaler maar liefs €1016,- tot €1366,-!

Maar ook wanneer uw VvE bijvoorbeeld een aannemer of een installateur (enz.) inschakelt die zijn werkzaamheden niet naar behoren verricht, terwijl u wel diens factuur ‘moet’ betalen, kunt u op de inzet en de deskundigheid van ons kantoor rekenen. De eventuele aansprakelijkheidstelling van opdrachtnemers behoort uiteraard tot één van de diensten die wij u kunnen bieden.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en/of offerte.