International Law Firm Taheri is, zoals de naam het al doet suggereren, een internationaal opererend kantoor die aan zowel in Nederland en daarbuiten aan ondernemers alsook aan particulieren juridische bijstand, advies en procesvertegenwoordiging biedt. Ons kantoor heeft in 2009 t/m 2012 ruim 76% en in 2013 ruim 88,2%, in 2014 76,5% en in 2015 83,7% van de zaken die zij behartigd heeft succesvol afgerond.

Hoe komt het dat ons kantoor zoveel dossier succesvol afsluit?

  • Winnen van uw dossier staat voor ons voorop!
  • Wij maken een unieke processtrategie voor u.
  • Wij doen – zelfs buiten de rechtszaal – onderzoek naar bewijsmiddelen en verkrijgen zo nodig nieuwe bewijsmiddelen voor u waarmee uw standpunten aangetoond kunnen worden; ook in het buitenland.
  • Onze (proces)juristen en advocaten zijn uitstekende pleiters waardoor zowel de aandacht van de rechter gehouden worden alsook uw standpunten goed uitgelegd worden.
  • Wij werken samen met verschillende gerechtelijke deskundigen die zo nodig ten behoeve van uw procedure ingeschakeld kunnen worden.

In de eerste plaats proberen wij onze vaste cliënten op een zodanige wijze te adviseren zodat zij zo min mogelijk met juridische problemen te maken krijgen. Daarnaast denken wij vooruit waardoor wij in onze adviezen altijd ook aan een eventuele gerechtelijke procedure denken. Onze strategie wordt met andere woorden reeds in ons advies verwerkt waardoor uw ‘winkansen’ bij een eventuele procedure zeer hoog wordt.

Mocht u desondanks met gerechtelijke procedures te maken krijgen – u bent gedaagde of u start zelf een procedure – dan zullen onze procesjuristen in de eerste plaats uw dossier grondig bestuderen. Daarna zal er voor u een processuele strategie bedacht worden, waarvoor ons kantoor zelfs gebruik maakt van de minst vaak gebruikte wet- en regelgeving (en aldus juridische mogelijkheden) om uw uiteindelijke doel te kunnen behalen.

De processtrategie van ons kantoor is sterk doordat onze procesjuristen volledig op de hoogte zijn van de recente én de oude, doch geldende, strategie waardoor wij uiterst goed kunnen inschatten wat de rechters bewezen en aangetoond willen hebben.
Onderzoek naar feiten en naar bewijsmiddelen die uw standpunten kunnen aantonen behoort ook tot onze taak en werkwijze. Of het nu om het opvragen van uw telefoonzendmast-gegevens gaat of het doen van een handschriftkundig- of stem of authenticiteitonderzoek, wij deinzen niet om gerechtelijke deskundigen of zelfs experts en vakdeskundigen uit het buitenland in te schakelen om uw standpunten te bewijzen.

Tijdens een vrijblijvend gesprek waarbij uw dossier met een quick scan inhoudelijk beoordeeld wordt zult u overtuigd worden dat onze processtrategie uniek en sterk is.