Gratis je eigen BKR gegevens opvragen door de nieuwe privacywetgeving

Door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan je vanaf 25 mei gratis je eigen BKR gegevens opvragen. Stichting BKR beheert en registreert gegevens wanneer iemand een krediet heeft afgesloten of een betalingsachterstand heeft op een krediet. De BKR registreert je: – Voorletter(s) en geboortenaam – Geboortedatum – Adres, postcode en woonplaats – …

Het dienstverband en scholing

Per 1 juli 2015 geldt er op basis van art. 7:611a van het Burgerlijk Wetboek een expliciete inspanningsplicht voor de wetgever wat betreft scholing. Dit artikel luidt als volgt: Artikel 611a “De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs …

Kan een overeenkomst via Whatsapp tot stand komen?

De rechtbank heeft zich onlangs over deze vraag uitgelaten. De eisende partij stelde dat er sprake was van een overeenkomst tussen partijen op grond van de algemene voorwaarden van de eisende partij. In deze zaak ging het om een deelname van een sponsoractie waarbij met de gedaagde partij afgesproken werd dat de gedaagde partij deze …

Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel omtrent het regelen van de zogehete affectieschade (van minister Dekker) aangenomen

Wat is affectieschade? Affectieschade is kort gezegd een vorm van smartengeld voor de naasten van slachtoffers, welke laatsten overleden zijn door een fout van een ander dan wel ernstig of blijvend letsel hebben ondervonden door die fout. Het is een vergoeding voor dierbaren van het slachtoffer, welke dierbaren verdriet hebben ondervonden door het overlijden/het letsel …

Beëindiging arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding

De rechtbank Rotterdam heeft vorige week een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een docent studenten aanzette om te participeren in een piramidespel. Een docent heeft studenten benaderd om een bijeenkomst bij te wonen in een hotel waarbij zij een ‘pakket’ zouden kopen en ‘uitleg zouden krijgen wat zij allemaal zouden moeten doen om geld …