Het belastingsrecht is een ‘vak apart’, een deskundigheid an sich. Maar toch zijn er veel administratiekantoren die cliënten op dit gebied bij een eventueel bezwaar en/of beroepsprocedure bijstaan. Echter, procederen tegen de belastingdienst is anders dan het gewone bestuursrecht. Het belastingsrecht kent eigen procedures en regels die veelal fiscale administratiekantoren niet in voldoende mate kennen.

Zo weten veel belastingadministratiekantoren niet dat in een bezwaarprocedure de mogelijkheid bestaat om het belastingdossier in te zien, waardoor zij voor uw verdediging  niet achter van belang zijnde punten kunnen komen.

Daarnaast laten veel fiscale adviseurs het na om een hoorzitting te verzoeken om zodoende de belastingdienst persoonlijk een en ander te laten verduidelijken en te trachten om bijvoorbeeld een opgelegde naheffingsaanslag alsnog in te trekken en/of te verlagen. Opgemerkt dient te worden dat óók een hoorzitting eigen ‘spelregels’ kent die bij veel belastingadviseurs niet bekend is.

Grote ondernemingen
Het Nederlandse belastingrecht biedt de zogenaamde grote ondernemingen vele voordelen, maar legt tegelijkertijd ook meer verplichtingen op. Zeker wanneer het om een buitenlandse grote onderneming gaat die in Nederland op enigerwijze actief is, is het zeer sterk aan te raden om een deskundige te raadplegen die na kan gaan welke belastingen en/of fiscale verplichtingen voor die onderneming van toepassing zijn. Dat is immers afhankelijk van het land waar het hoofdkantoor van een onderneming gevestigd is en de verdragen die Nederland met die landen heeft. Echter,  ook wanneer er geen verdragen zijn is het aan te raden om tijdig advies in te winnen, omdat  er óók in die gevallen soms de mogelijkheid bestaat vrijgesteld te worden van sommige fiscale verplichtingen, dan wel om afwijkende afspraken te maken met de belastingdienst.

 TaxLaw

tax