Bent u uitvinder, ontwerper, ontwikkelaar of auteur? Dan kunt u uw werk beschermen via het intellectuele eigendomsrecht. Anderen kunnen uw creaties dan niet gebruiken, behalve als u daar toestemming voor geeft. Zo krijgt u de kans om uw investeringen in de ontwikkeling van een product terug te verdienen. Voorbeelden van intellectueel eigendom zijn het octrooirecht, auteursrecht en merkenrecht.

Als een ander inbreuk maakt op uw intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) moet u zelf stappen ondernemen. Dit kan door de inbreukmaker aan te spreken. Samen kunt u dan een oplossing zoeken. Komt u er niet uit, dan moet u naar de rechter. In een kort geding kunt u dan bijvoorbeeld een verbod op de inbreuk vragen. U kunt ook vragen uw goederen terug te halen of te vernietigen. Ook kunt u schadevergoeding of winstafdracht eisen of de gegevens van afnemers vragen.

Uw merk, logo, handelsnaam, domeinnaam en/of  facebook/twitter account (enz.) zijn uitingen waardoor uw klanten uw producten en/of diensten, maar ook uw bedrijf herkenen. Ze zijn de dragers van uw zorgvuldig opgebouwde reputatie. Bescherming daarvan is begrijpelijkerwijze essentieel voor uw concurrentie- en marktpositie. Zelfs bij een te verwachte verwarring van een door een derde te gebruiken logo, handelsnaam, domeinnaam (enz.) mag u als rechthebbende optreden. Indien uw handelsnaam of merk bekend is, kan zelfs het meevaren (door derden) op die goede reputatie voldoende zijn om het gebruik daarvan te verbieden.

  • Opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten, zoals licentie-, agentuur- en franchisecontracten en/of overdrachts- en distributieovereenkomsten,.
  • Voeren van gerechtelijke procedures: ex parte, kort geding-, bodem- of beslagprocedures  omtrent verkoop van counterfeit (namaak) producten, gebruik van gelijkend merk en/of handelsnaam
  •  Juridische adviezen en maatregelen tegen namaak, waaronder overleg en samenwerking met de douane autoriteiten of het laten staken (verkrijgen onthoudingsverklaring inzake) ongeoorloofd gebruik van uw merk of handelsnaam
  •  Due diligence en advies inzake IE-assets (zoals merkportefeuille en licenties) in het kader van een overname

Gespecialiseerde rechtsgebieden:

  • Auteursrecht
  • Merkenrecht
  • Modellenrecht
  • Handelsnaamrecht