Arbeidsrecht

Ontslaan van uw personeel is niet leuk, maar soms is dit wel noodzakelijk. De Nederlandse wet biedt werknemers veel rechtsbescherming. Hierdoor is het voor u als werkgever te meer van belang om tijdig contact op te nemen met specialisten op dit rechtsgebied. Immers de  minst geringe fout kan u  vele duizenden euro’s kosten. U als werkgever wordt  geacht de complexe regels rondom ontslag te kennen. International Law Firm Taheri staat u graag bij en neemt deze last van u over.

Onze gespecialiseerde juristen kunnen u tijdig adviseren omtrent de vraag op grond waarvan u  een werknemer zou kunnen ontslaan. Hierdoor voorkomt u langdurige procedures. Maar ook indien u wel met een procedure te maken heeft – bijvoorbeeld omdat uw (voormalig) werknemer het niet eens is met zijn ontslag en derhalve U heeft gedagvaard – kunt u op International Law Firm Taheri rekenen. Met ruime ervaring in het arbeidsrecht en kennis van jurisprudentie zijn onze juristen zonder enige moeite in staat om uw belangen te behartigen en uw standpunt te verdedigen.

 

Wat zijn ontslaggronden?

Bedrijfseconomisch ontslag

Ondernemen is risico nemen. Maar soms blijken de sommige risico’s net iets te gedurfd te zijn geweest waardoor uw bedrijf wegens bedrijfseconomische redenen een of meerede werknemers dient te ontslaan.  International Law Firm Taheri onderbouwt een dergelijk ontslagverzoek op een zodanige wijze dat het belang van uw beslissing zondermeer en ondubbelzinnig duidelijk wordt.

Verstoorde arbeidsrelatie

Ook als de arbeidsrelatie met uw werknemer (door welke reden dan ook) verstoord geraakt is, kan dit aanleiding zijn voor ontslag. Er zijn verschillende wettelijke bepalingen die in acht dienen te worden genomen, waarvoor onze juristen uw volledig begeleiden en adviseren.

Arbeidsongeschiktheid

In tegenstelling tot hetgeen dat u wellicht heeft gehoord is wet wel degelijk mogelijk om een werknemer tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid te ontslaan. Weliswaar is een werknemer tijdens zijn ziekte beter beschermd tegen ontslag, maar dit betekent niet dat hij absoluut niet ontslagen kan worden. U dient zich goed te realiseren dat ontslag tijdens ziekte is toegestaan, echter ontslag wegens ziekte (op een aantal uitzonderingen na) niet.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meest riskante reden om een werknemer te ontslaan. U, als werkgever, dient direct en juridisch correct te handelen, waarvoor het erg van belang is om tijdig met een specialist te overleggen of ontslag op staande voet al dan niet mogelijk is. Onze juristen adviseren u hierbij graag en voorkomen dat een eventuele ontslag op staande voet, later door de rechter wordt vernietigd.