'Je werkt voor je geld', heeft u vast en zeker gehoord. En dit geldt zeker ten aanzien van de werknemer die voor een werkgever werkt; hij werk om in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Natuurlijk is het belangrijk dat de werknemer zijn/haar werk leuk vindt, maar laten we er eerlijk voor uitkomen: als de werknemer niet betaald krijgt, dan zal deze niet werken!

De werknemer stemt zijn/haar financiële leven af op de hoogte van zijn/haar loon en op het moment van de betaling daarvan. Indien de werknemer te laat uitbetaald krijgt, dan kan hij/zij in grote financiële problemen komen. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheekaflossing die vanwege de late uitbetaling van het loon te laat plaats vindt. In de regel zal de bank bij enkele keren dat de werknemer te laat aan zijn/haar hypothecaire aflossingsverplichting houdt, overgaan tot de opeising van de hypotheeksom en zal het huis van de werknemer openbaar worden geveild.

 

Juist vanwege het belang van de tijdige betaling van het loon heeft de wetgever bepaald dat wanneer de werkgever te laat het loon betaalt, hij dan bij wijze van boete gehouden is om maximaal 50% méér loon uit te keren. Dat is overigens wel begrijpelijk doordat door de late betaling van het loon de werknemer een boete opgelegd gekregen kan hebben van zijn kredietversterker.

 

De wettelijke verhoging dient de werknemer echter wel in rechte op te eisen. De werkgever is niet gehouden om uit zichzelf tot betaling daarvan overgaan; dat mag uiteraard wel. Maar aangezien de werknemer en de werkgever vaak van mening verschillen omtrent de vraag hoeveel procent de verhoging dient te zijn, wordt de kwestie meestal, vroeg of laat, aan de rechter voorgelegd. Het is daarom van belang dat de bijstand van een advocaat of een jurist die gespecialiseerd is op het gebied van arbeidsrecht op tijd ingeschakeld wordt.