Gratis Kennismakingsgesprek

Als rechtzoekenden kunt u bij ons terecht voor een gratis kennismakingsgesprek. In dat gesprek kunt u zich in algemene zin juridisch oriënteren en kunt u van ons horen wat ons kantoor voor u kan betekenen.

Vergoeding door uw rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandsverzekeraars houden zich bezig met het oplossen van juridische vraagstukken of geschillen voor hun verzekerden. Ze hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten en/of rechtsbijstandverlener in dienst. Zodra u te maken krijgt met een gerechtelijke of administratieve procedure dan heeft u het recht om een eigen rechtsbijstandverlener/procesvertegenwoordiger te kiezen. U bent zeker niet verplicht om van de juristen/procesvertegenwoordigers die bij de verzekeraar in dienst zijn gebruik te maken.

Indien u zich door ons kantoor wenst te laten bijstaan, dan is de rechtsbijstandsverzekeraar verplicht om namens u de kosten voor onze werkzaamheden te vergoeden. U wordt daardoor volledig kosteloos door ons kantoor bijgestaan terwijl u wel door onze deskundige procesjuristen bijgestaan kunt worden.

Prijsafspraken en Jaarcontracten

Een vast tarief afspreken behoort tot de mogelijkheden. Als cliënt komt u met de behandelaar van uw dossier in het begin van uw zaak een vast totaalbedrag overeen. Dit wordt ook wel fixed fee genoemd.
Een andere optie is een jaarcontract of kaderafspraak. Bij dit type afspraken is de cliënt meestal een ondernemer die verwacht meerdere zaken door dezelfde raadsman te laten behandelen. Beide partijen maken afspraken over tarieven en factoren die van belang zijn bij het vaststellen van de hoogte van de declaraties.
Verder kan het gezamenlijk overeenkomen van een incassotarief ook tot een optie behoren. In een incassozaak int ons kantoor, namens en voor u, geld bij anderen. Als ons kantoor meer van dergelijke zaken voor hetzelfde bedrijf behandelt, is het gebruikelijk dat wij daarvoor een percentage van het geïncasseerde bedrag ontvangen.

Verschillende declaratiemethoden

Er zijn verschillende manieren waarop u met ons kantoor afspraken over prijstarieven kunt maken.
Het uurtarief dat ons kantoor hanteert, is afhankelijk van:

1) Aantal uur
Het tarief wordt bepaald door het aantal uren dat ons kantoor aan uw zaak besteedt te vermenigvuldigen met het uurtarief. Als verschillende belangenbehartigers aan uw zaak hebben gewerkt, kunnen hun tarieven verschillen, dit hangt af van de ervaring en specialisatie. Daarnaast kan  de spoedeisendheid die met de zaak verbonden is meespelen,, de benodigde deskundigheid, de aard van de zaak, het belang daarvan of andere factoren. Uurtarieven kunnen sterk variëren, afhankelijk van de ervaring, kennis en kundigheid van de jurist.

2) Draagkracht
Hierbij past ons kantoor de hoogte van het uurtarief aan aan uw financiële draagkracht (van het bedrijf). In dit soort gevallen dient u aan te tonen dat u minder vermogend bent zodat u van deze regeling gebruik kunt maken.

Andere methoden

Combinaties van bovengenoemde methoden zijn ook mogelijk. In sommige landen krijgen advocaten alleen betaald als zij de zaak winnen. Dit zogenaamde no cure no pay is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten populair. In Nederland is dit systeem voor advocaten verboden, welk verbod ook door ons kantoor wordt gehanteerd. Wel is het mogelijk no win no fee-afspraken te maken. Dat betekent dat u bij verlies minder betaalt.