Het hypotheekrecht is voor veel mensen het meest bekende zekerheidsrecht. Immers, het merendeel van de huizenbezitters heeft daarmee te maken gekregen.

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht dat veelal gebruikt wordt bij financiering van vastgoed. De geldschieter, die veelal een bank is, wil er immers vaak ‘zeker’ van  zijn dat zij het geld dat uitgeleend is terug zal krijgen; desnoods door het verkopen van het registergoed waaraan het recht van hypotheek verbonden is.

Tussen de hypotheekverstrekker (degene die geld leent) en de hypotheeknemer (veelal de bank) kunnen in de loop der tijd verschillende geschilpunten ontstaan. Dit met name doordat de hypotheeknemers vaak lange en ingewikkelde algemene voorwaarden hanteren waarin zij velerlei rechten en bevoegdheden aan zichzelf verlenen, terwijl de hypotheekgever zich meestal niet daarvan bewust is. De hypotheeknemer zou bijvoorbeeld in de meeste gevallen vroegtijdig de hypothecaire overeenkomst op zeggen indien zij van mening is dat er sprake is van een vertrouwensbreuk of in het geval volgens de hypotheeknemer sprake zou zijn van onregelmatigheden. 

Voor zowel de hypotheeknemer als de hypotheekgever is het van belang op exact te weten wanneer en onder welke voorwaarden de hypothecaire overeenkomst vroegtijdig opgezegd kan worden. Daarnaast is het van belang dat partijen weten wanneer de hypotheeknemer gerechtigd is om tot parate executie – de openbare verkoop – over te gaan.

Wanneer partijen omtrent de voorgaande onderwerpen van mening verschillen, dan kunnen onze deskundigen hen voorzien van de nodige adviezen en begeleiding.

belang dat partijen weten wanneer de hypotheeknemer gerechtigd is om tot parate executie – de openbare verkoop – over te gaan.

Wanneer partijen omtrent de voorgaande onderwerpen van mening verschillen, dan kunnen onze deskundigen hen voorzien de nodige adviezen en begeleiding.

 

mortgage

fraude