In Suriname bieden wij u bijstand en ondersteuning op het volgende gebieden:

1.       Het opstellen van de benodigde documenten

  • Boedelvolmacht
  • Beheervolmacht
  • Huur- en/of koopovereenkomsten
  • Overnameovereenkomst ten behoeve van overname van een onderneming, enz.

2.       Opvragen van uittreksels van het hypotheekkantoor

3.       Het begeleiden van onroerend goed transacties in Suriname; ook in het geval u zelf niet naar Suriname kunt/wilt reizen.

4.       Het legaliseren van uw handtekening op documenten

 

Tijdens een vrijblijvend gesprek op ons kantoor in Nederland kunnen wij u voorzien van de nodige informatie en zullen wij uw eventuele vragen kunnen beantwoorden.

Het opstellen van de benodigde documenten

Bent u voornemens een huis of een perceel te kopen of te verkopen in Suriname, maar heeft u te weinig kennis over de Surinaamse wet- en regelgeving? Laat u zich dan gerust door ons kantoor voorlichten. Zo kunnen wij u informeren omtrent de documenten die u dan nodig heeft en de juridische stappen die u dient te nemen om de koop/verkoop te kunnen realiseren.

Opvragen van documenten

Wanneer u in Nederland woonachtig bent kan het voorkomen dat u documenten nodig heeft die u alleen in Suriname kunt opvragen. In dat geval kan ons kantoor namens u bij bijvoorbeeld het hypotheekkantoor het benodigde document opvragen en in Nederland aan u leveren.

Voor ondernemers

Ook in het geval u in Suriname een bedrijf wenst te starten en/of een bedrijf beoogt over te nemen is het van belang dat u zich goed laat voorlichten zodat u zowel op de hoogte bent van de van toepassing zijnde juridische wet- en regelgeving maar ook zodat u niet onnodig ondernemingsrisico’s neemt.

legaliseren van uw handtekening op documenten

De Surinaamse wetgeving eist voor verschillende rechtshandelingen dat u bijvoorbeeld een gelegaliseerd volmacht overlegt. Ook in dergelijke gevallen kan ons kantoor u van dienst zijn.