Uw eerste stappen op de markt

De sancties tegen Iran zijn (grotendeels) opgeheven waardoor het mogelijk is om met Iran handel te bedrijven. Als een Westers bedrijf die voor het eerst in Iran zaken wilt doen, moet u denken aan het volgende:

  • Verricht aller eerst een grondig marktonderzoek waardoor u een goed beeld krijgt van de Iraanse marktsituatie en de geldende reglementering voor uw product en/of dienst.
  • Maak gebruik van een bekwame en betrouwbare vertegenwoordiger die over de nodige connecties en kennis beschikt en kwalitatief goede informatie heeft over de Iraanse wet- en regelgeving, alsook de markt.
  • Maak – maar dat geldt altijd in het zakenleven – duidelijke financiële afspraken.
  • Houdt rekening met de trage bureaucratische werkwijze van het systeem.

Uw vertegenwoordiger / Agent

Neem niet overhaast een beslissing en neem uw tijd om een betrouwbare, bekwame en gemotiveerde vertegenwoordiger of agent te vinden. Maar hoe vindt u zo een betrouwbare vertegenwoordiger/zakenpartner en hoe screent u deze wanneer u hem gevonden heeft? In Iran, zoals dat in vele Aziatische landen het geval is, is het niet eenvoudig om (betrouwbare) informatie te vinden over personen en/of bedrijven. De beste manier om informatie te verkrijgen, is door advies te vragen van andere vakgenoten, referenties te vragen, enz.

International Law Firm Taheri is goed bekend met de Iraanse samenleving en het zakenleven waardoor wij de betrouwbaarheid van personen en/of bedrijf relatief makkelijk kunnen onderzoeken. Veelal kunnen wij daaromtrent een antecedentenonderzoek verrichten. Aangezien ons kantoor gebonden is aan de Westerse beroepsethiek en –kwaliteit, waardoor u als ondernemer met een gerust hart de behartiging van uw belangen aan ons over kunt laten, kiezen veel ondernemers ervoor om ons kantoor – met dier vestiging in Iran – als hun (toezichthoudende) vertegenwoordiger aan te stellen zodat ons kantoor namens de ondernemer rechtstreeks in Iran toezicht kan uitoefenen op hun zakenpartners en de nakoming van alle gemaakte afspraken alsook de wet- en de regelgeving.

Ook is het van belang om een goede overeenkomst te hebben met de agent/zakenpartners zodat uw rechten veilig gesteld zijn. Uiteraard kunnen wij u ook hierbij van dienst zijn.

 

Betalingen en financiële transacties

Sinds 16 januari 2016 zijn de sancties tegen Iran opgeheven en heeft het land opnieuw toegang tot het internationale financiële systeem. De samenwerking tussen de Westerse en de Iraanse banken laat echter enigszins op zich wachten. Ngeld1iet alle banken willen thans, vanwege hun financiële belangen in Amerika en aldus de nog geldende Amerikaanse sancties tegen Iran, zaken doen met Iran. Ons kantoor heeft echter uitgezocht welke banken wel bereid zijn om financiële transacties met Iran te faciliteren en kunnen u daarbij bijstaan.

Verder dient u zich ervan bewust te zijn dat het financiële betalingssysteem anders is dan u normaliter gewend bent. Iran kent nog de cheque en andere waardepapieren die voor u wellicht volledig onbekend zijn. Ook het verkrijgen en/of geven van een LC (Letter of Credit) of een Bankgarantie kan voor de nodige obstakels zorgen. Echter, eveneens op dit gebied is ons kantoor goed op de hoogte van de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden.