U functioneer niet goed, althans volgens de werkgever!

Op het moment dat de werkgever van mening is dat de werknemer niet naar behoren functioneert, kan de werkgever de werknemer niet zomaar ontslaan. Regel is dat het disfunctioneren tijdig aan de werknemer duidelijk gemaakt moet worden en er ook door de werkgever mogelijkheid moet worden geboden om dit functioneren te verbeteren. De werkgever is verplicht om een verbetertraject te starten, maar het enkel starten daarvan is onvoldoende om aan de verplichting te voldoen. Anders gezegd, uit het verbeterplan moet voortvloeien dat de werkgever de kans van slagen daarvan in zag en het dus niet enkel wordt gebruikt om op een gemakkelijke manier van een werknemer af te komen. Het is dus van belang om niet zomaar akkoord te gaan met een verbeterplan, want dit geeft de werkgever – in het geval van ontslag – een sterke positie in de ontslagprocedure. Gevolg hiervan is dat de werknemer een billijke vergoeding kan mislopen waar hij/zij in feite wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever wel recht op had gehad als hij/zij niet zomaar akkoord was gegaan met het verbeterplan zonder zich daar goed in verdiept te hebben.

 

Het is zeer belangrijk om in zulk geval de hulp van een arbeidsdeskundige jurist of advocaat in te roepen die de werknemer kan ondersteunen bij het verbetertraject en op tijd aan de bel kan trekken indien het mis dreigt te gaan, om zo in een ontslagprocedure bij de kantonrechter een zo’n gunstig mogelijk eindoordeel te kunnen bewerkstelligen.