Wanneer heb ik recht op transitievergoeding?

tax in IndiaIndien de werknemer 2 jaar of langer werkzaam is geweest bij de werkgever en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is ontbonden, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding heeft als doel om de overstap naar een andere baan gemakkelijker te maken of bij te dragen aan de scholing van de werknemer.

 

Is beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer, bestaat er nog steeds het recht op een transitievergoeding, indien het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren van de werknemer met een maximum transitievergoeding van €79.000,-. Indien het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan dit bedrag dan is de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.