Vergoeding ook op tussenlandingen buiten Europa bij vertragingen of annuleringen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onlangs in de zaak Claudia Wegener / Royal Air Maroc SA bepaald dat het recht op compensatie wegens langdurige vertraging van een vlucht op grond van EU-Verordening 261/2004  ook van toepassing is op rechtstreeks aansluitende vluchten naar een derde staat met een tussenlanding buiten de EU. In deze zaak ging het om twee vluchten, respectievelijk van Berlijn naar Casablanca en van Casablanca naar Agadir. De eerste vlucht was vanaf een EU-lidstaat, terwijl de plaatsen van vertrek en aankomst bij de tweede vlucht niet EU- lidstaten betroffen. Bij aankomst van de tweede vlucht werd vastgesteld dat de verzoekster in deze zaak een vertraging van vier uren had opgelopen.

Het Hof heeft bepaald dat de EU-Verordening volgens artikel 3 lid 1 van toepassing is op: a)passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven die gelegen is op het grondgebied van een lidstaat waarop het Verdrag van toepassing is, b) passagiers die vertrekken vanaf een in een derde land gelegen luchthaven naar een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat waarop het Verdrag van toepassing is (tenzij zij bepaalde voordelen of compensatie hebben ontvangen en bijstand hebben gekregen in dat derde land), indien de luchtvaartmaatschappij die de vlucht in kwestie uitvoert, een communautaire luchtvaartmaatschappij is.

Met andere woorden, het Hof heeft in zijn arrest bepaald dat de betreffende Verordening van toepassing is bij twee of meerdere vluchten die in het kader van één enkele boeking zijn gekocht, en als één enkele vlucht met rechtstreekse aansluiting moeten worden beschouwd. Geen enkele bepaling van de verordening schrijft immers voor dat elk van de vluchten in kwestie moet worden uitgevoerd met hetzelfde vliegtuig om te kunnen spreken van ‘rechtstreeks aansluitende vluchten’.

Let dus op dat deze verordening enkel van toepassing is als de vluchten als één geheel kunnen worden opgevat en als plaats van vertrek een EU-lidstaat betreft.

Zaak C-537/17 Claudia Wegener / Royal Air Maroc SA

Link naar het arrest:  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da83a7b08a3dc44cd18dcacdd7abf02b74.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3uMe0?text=&docid=202408&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=202355

Mw. A. Taheri-Bhajan