Snellere doorstroom voor nareizigers naar gemeenten

Door een verbeterde administratieve procedure verblijven gezinsleden van vergunninghouders die naar Nederland komen (nareizigers) aanzienlijk korter in een asiellocatie. Ze stromen nu sneller door naar gemeenten. Dat is goed nieuws voor het COA dat nog altijd op zoek is naar nieuwe opvanglocaties. Immers, hoe sneller vergunninghouders en nareizigers doorstromen naar eigen woonruimte, hoe meer opvangplaatsen …

Peru visumvrij

Personen met de nationaliteit van Peru hebben vanaf heden geen visum meer nodig voor een kort verblijf in Nederland en het Schengengebied. Onder kort verblijf wordt begrepen een aaneensluitend verblijf van maximaal 90 dagen. Peru is aldus met ingang van 15 maart 2016 visumvrij geworden.