Leerplichtwet

In Nederland kennen wij de leerplichtwet. Kinderen zijn van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Naast deze wet hebben wij in Nederland de vrijheid van onderwijs welke is neergelegd in artikel 23 van onze Grondwet. Het recht op onderwijs is ook neergelegd in artikel 2 Eerste Protocol EVRM: “Artikel 2. Recht op onderwijs Niemand mag het …