Leerplichtwet

In Nederland kennen wij de leerplichtwet. Kinderen zijn van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Naast deze wet hebben wij in Nederland de vrijheid van onderwijs welke is neergelegd in artikel 23 van onze Grondwet. Het recht op onderwijs is ook neergelegd in artikel 2 Eerste Protocol EVRM:

“Artikel 2. Recht op onderwijs
Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de uitoefening van alle functies die de Staat in verband met de opvoeding en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de Staat het recht van ouders om zich van die opvoeding en van dat onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen.”

Het onderwijsrecht is een bijzonder rechtsgebied tussen het publiek- en privaatrecht. Openbare onderwijsinstellingen vallen onder het publiekrecht en bijzondere onderwijsinstellingen vallen onder het privaatrecht. Het Nederlandse onderwijsstelsel is heel breed waarbij de rechten en plichten van betrokkenen (bijv. onderwijzers, ouders, schoolstichters) in uitgebreide en complexe regels zijn vastgelegd. Naast de pedagogische kant van het onderwijs is in toenemende mate juridische expertise nodig. Denk aan ouders die eisen dat hun kind toegelaten wordt tot het gymnasium, ouders welke de school aansprakelijk stellen voor hun kind welke gepest wordt, de zorgplicht van scholen voor passend onderwijs, scholen welke het dragen van een hoofddoek verbieden enzovoort. De complexiteit van de regelgeving, de constante veranderingen in het onderwijsstelsel, de relaties tussen ouders, leerlingen en onderwijsinstellingen zorgen ervoor dat er steeds meer vraag is naar specialistische kennis op dit vakgebied. Onze specialisten zullen u hierbij begeleiden en adviseren alsmede u bijstaan in procedures.

mw. A. Bhajan