Peru visumvrij

Personen met de nationaliteit van Peru hebben vanaf heden geen visum meer nodig voor een kort verblijf in Nederland en het Schengengebied. Onder kort verblijf wordt begrepen een aaneensluitend verblijf van maximaal 90 dagen. Peru is aldus met ingang van 15 maart 2016 visumvrij geworden.