Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam een opvallende zaak behandeld: New York Pizza vs. NS

New York Pizza is sinds 2006 gevestigd op het station Amsterdam Centraal. De contractuele bestemming van deze fastfoodketen is als volgt geformuleerd: “Winkelruimte ten behoeve van de exploitatie van een verkooppunt van “New York Pizza” e.e.a. conform de landelijke operationele “New York Pizza-formule”. In 2017 gaf New York Pizza aan te willen gaan verbouwen voor …

RVO SUBSIDIEERT uw juridische en fiscale kosten

Internationaal zaken doen? RVO SUBSIDIEERT uw juridische en fiscale kosten en Internationaal Law Firm Taheri is door de RVO ERKEND als deskundige die u op grond van de subsidieregeling mag voorzien van juridisch en fiscaal advies en begeleiding.   http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib/vouchers/kennisvouchers

Leerplichtwet

In Nederland kennen wij de leerplichtwet. Kinderen zijn van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Naast deze wet hebben wij in Nederland de vrijheid van onderwijs welke is neergelegd in artikel 23 van onze Grondwet. Het recht op onderwijs is ook neergelegd in artikel 2 Eerste Protocol EVRM: “Artikel 2. Recht op onderwijs Niemand mag het …

Road2theWorld 14-6-2016 te Den Haag

Speciaal voor ondernemers die overwegen te exporteren of te importeren én voor hun collega’s die al wat langer over de grenzen kijken: KvK’s Road2TheWorld op 14 juni in Den Haag! http://bit.ly/1Tivdaj Uiteraard zijn de vertegenwoordigers van ons kantoor ook daarbij aanwezig om uw eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Zien wij u op de 14de?