Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam een opvallende zaak behandeld: New York Pizza vs. NS

New York Pizza is sinds 2006 gevestigd op het station Amsterdam Centraal. De contractuele bestemming van deze fastfoodketen is als volgt geformuleerd: “Winkelruimte ten behoeve van de exploitatie van een verkooppunt van “New York Pizza” e.e.a. conform de landelijke operationele “New York Pizza-formule”.

In 2017 gaf New York Pizza aan te willen gaan verbouwen voor een burgerkitchen om ook hamburgers te kunnen verkopen aangezien de hamburger op het menu en in de formule van deze fastfoodketen landelijk is ingevoerd. Het verkopen van hamburgers zou volgens New York Pizza corresponderen met het huurcontract. NS is het hier niet mee eens en heeft aangegeven dat er al hamburgers worden verkocht door Burger King en Smullers en dat verkoop van hamburgers door New York Pizza niet in de branchering van het station past. Bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft NS duidelijk te kennen gegeven, dat de verkoop van hamburgers niet wenselijk is.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat uit de inhoud van de huurovereenkomst en de correspondentie die tussen partijen over de bestemming is gevoerd blijkt dat partijen hebben beoogd duidelijke afspraken te maken over het gebruik van het gehuurde. Voor eventuele wijzigingen zoals een assortimentswijziging dient steeds toestemming aan NS gevraagd te worden. New York Pizza geeft aan dat de exploitatie zich ook mag gaan richten op andere producten indien deze tot de New York Pizza formule (gaan) horen, zolang op de verkoop van pizza’s maar de nadruk blijft liggen. Dit zou volgens de fastfoodketen overeenstemmen met de bestemmingsbepaling. Volgens de kantonrechter is dit te ruim. De strikte branchering die NS met de bepalingen in de huurovereenkomst heeft vastgelegd en waarmee New York Pizza heeft ingestemd, zou daarmee immers grotendeels zinloos worden. Voor de “andere producten” heeft NS in de uiteindelijke formulering bovendien het voorbehoud gemaakt dat het moet gaan om “aanverwante producten”.

De kantonrechter kwam tot de conclusie dat de hamburger geen aanverwant product is. Met name de inrichting van de counters van deze fastfoodketen wekt sterk de indruk dat New York Pizza zich bij de verkoop naast pizza’s ook op burgers gaat richten. De counter aan de linkerzijde vermeldt ‘Pizza Pasta Burger’. De hamburger komt te prominent in beeld om te passen binnen hetgeen partijen ten aanzien van de bestemming zijn overeengekomen.

Lees de volledige uitspraak hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:4251

Mw. A. Taheri-Bhajan