Gratis je eigen BKR gegevens opvragen door de nieuwe privacywetgeving

Door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan je vanaf 25 mei gratis je eigen BKR gegevens opvragen.

Stichting BKR beheert en registreert gegevens wanneer iemand een krediet heeft afgesloten of een betalingsachterstand heeft op een krediet.

De BKR registreert je:
– Voorletter(s) en geboortenaam
– Geboortedatum
– Adres, postcode en woonplaats
– Het soort overeenkomst
– De hoogte van jouw lening of van jouw kredietlimiet
– De ingangsdatum van de kredietovereenkomst
– De maand waarin de overeenkomst wordt afgelost
– De maand waarin de overeenkomst daadwerkelijk is beëindigd
– Eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De BKR is niet op de hoogte van jouw inkomen, schulden zoals een huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij bedrijven en studieschuld.

Kredietverstrekkers moeten verplicht alle schulden boven de €250 registreren bij de BKR. De registratie is positief als je altijd op tijd betaalt en negatief als er sprake is van een betalingsachterstand. De gegevens bij de BKR is enkel zichtbaar voor jezelf, bewindvoerder en organisaties die bij de BKR zijn aangesloten zoals sommige banken en verzekeringsmaatschappijen. Een kredietverstrekker bepaalt of een lening zal worden verstrekt. Na het aflossen van je lening en wanneer je contract is beëindigd door de kredietverstrekker, blijven de gegevens nog 5 jaar zichtbaar bij de BKR. Hier staat een einddatum bij.

Een negatieve BKR-registratie kan worden verwijderd, maar er zijn wel verschillende voorwaarden aan verbonden. Je kan eerst contact opnemen met de kredietverstrekker die de opgeslagen informatie kan laten verwijderen. Lukt deze weg niet, dan kan je de situatie voorleggen aan de geschillencommissie.

Mw. A. Taheri-Bhajan