Beëindiging arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding

De rechtbank Rotterdam heeft vorige week een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een docent studenten aanzette om te participeren in een piramidespel.

Een docent heeft studenten benaderd om een bijeenkomst bij te wonen in een hotel waarbij zij een ‘pakket’ zouden kopen en ‘uitleg zouden krijgen wat zij allemaal zouden moeten doen om geld te kunnen verdienen’. De docent is geschorst voor het aanzetten c.q. verleiden van studenten tot het participeren in piramidespelen, dan wel in crypto currency (d.m.v. diverse verklaringen van studenten). Het bewegen van de studenten om te beleggen in virtueel geld gebeurde onder lestijd.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat gelet op de verklaringen van de studenten bezien in samenhang met hetgeen op de zakelijke laptop en telefoon van de docent is aangetroffen, de school terecht heeft mogen concluderen dat de docent heeft geprobeerd om studenten te bewegen geld in te leggen in een soort piramidespel, dan wel te beleggen in virtueel geld, met alle risico’s van dien.

Volgens de kantonrechter is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen door de docent, omdat de school een veilige leeromgeving moet zijn voor de studenten. Handelingen als bewegen om speciale producten te kopen of om riskante beleggingen te doen vallen niet onder een veilige leeromgeving. Vorengenoemde handelingen zijn te meer kwalijk aangezien de docent studenten heeft willen betrekken die kwetsbaar zijn, want zij hebben een beperkt opleidingsniveau en hebben vaak te maken met problematische sociale en/of economische privéomstandigheden.

Kortom, er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen en nalaten van de docent waardoor van de school in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Ook een herplaatsing van de docent ligt onder deze omstandigheden niet in de reden. De arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden en er zal geen transitievergoeding worden gegeven.

Lees de volledige uitspraak hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBROT%3A2018%3A3115

Mw. A. Bhajan