Gedragregels voor procesjuristen en -vertegenwoordigers

35.00

Tuchtrechtelijke dwingende gedragregels en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid

Datum: dinsdag 3 mei 2016
Locatie: nader te bepalen; afhankelijk van het aantal deelnemers (Zuid-Holland)
Tijd: 15:30 – 18:00 uur
Kosten: € 35,- excl. BTW p.p

Description

Onderwerpen:

 • De plaats van procesjuristen en -vertegenwoordigers in het Nederlandse rechtssysteem.
 • Procesjuristen in andere EU-landen.
 • Toezicht op procesjuristen en –vertegenwoordigers.
 • Waarop zijn de gedragregels gebaseerd?
 • Zijn de gedragregels bindend?
 • De noodzaakt van de gedragregels.
 • Wat zijn de gedragregels?
 • Tuchtrechtelijke gevolgen van overtreding van de gedragregels?
 • Civielrechtelijke gevolgen van overtreding van de gedragregels en de plicht tot schadevergoeding.

 

DEZE CURSUS HEEFT EEN STARTGARANTIE!  

 

Velen, waaronder procesjuristen en –vertegenwoordigers zelf, zijn niet op de hoogte van het feit dat procesjuristen en -vertegenwoordigers in Nederland onder toezicht staan en dat zij – evenals advocaten – onderworpen zijn aan ‘tuchtrecht’. Procesjuristen en -vertegenwoordigers behoeven in Nederland – in tegenstelling tot vele andere EU-landen – niet bij een bepaalde instantie ingeschreven zijn, waardoor zij niet middels een centraal punt – zoals bijvoorbeeld de Orde van Advocaten dat voor advocaten doet – geïnformeerd worden omtrent de voor hen geldende beroepsplichten en -ethiek. Daarnaast hebben velen wellicht de illusie dat procesjuristen en -vertegenwoordigers zich niet periodiek behoeven bij te scholen en dat cliënten zich niet kunnen beklagen over de kwaliteit/vakkundigheid van procesjuristen en -vertegenwoordigers. Niets is echter minder waar!
Ook voor procesjuristen en –vertegenwoordigers gelden bindende gedragregels bij schending waarvan zij ‘tuchtrechtelijk’ ter verantwoording geroepen kunnen worden; ook in het geval de procesjuristen en –vertegenwoordigers geen deel uitmaken van een branchevereniging! Bovendien zijn procesjuristen en -vertegenwoordigers dan veelal tevens civielrechtelijk aansprakelijk voor de door de cliënt geleden schade.
De cursus Gedragregels voor procesjuristen en -vertegenwoordigers is ervoor bedoeld om u up-to-date te houden omtrent de vorenbedoelde onderwerpen zodat u geen – wellicht zelfs onbewust – beroepsrisico’s loopt.

 

Bestemd voor: advocaten, juristen, fiscalisten en andere procesvertegenwoordigers (bijvoorbeeld belastingadviseurs die voor hun klanten bezwaar en/of beroep indienen)

 

Programma
15:00 – 15:30 uur         
Ontvangst en inschrijving

15:30 – 16:00 uur
Procesjuristen en -vertegenwoordigers

 • De plaats van procesjuristen en -vertegenwoordigers in het Nederlandse
 • Procesjuristen in andere EU-landen.

15:30 – 16:30 uur
De toezichthouders op procesjuristen en –vertegenwoordigers en hun vergaande bevoegdheden

 • Toezicht op procesjuristen en -vertegenwoordigers.
 • Waarop zijn de gedragregels gebaseerd?
 • Zijn de gedragregels bindend?
 • De noodzaak van de gedragregels.
 • Wat zijn de gedragregels?

16:30 – 16:45 uur
Pauze

16:45 – 17:30 uur
Tuchtrecht voor procesjuristen en –vertegenwoordigers

 • Wie kan een klacht indienen?
 • Verweers- en beroepsmogelijkheden voor de procesjurist en –vertegenwoordiger
 • Tuchtrechtelijke gevolgen van overtreding van de gedragregels?

17:30 – 18:00 uur
De beroepsaansprakelijkheid van procesjuristen en –vertegenwoordigers

 • Civielrechtelijke gevolgen van overtreding van de gedragregels en de plicht tot schadevergoeding.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gedragregels voor procesjuristen en -vertegenwoordigers”