Wij zijn een internationaal kantoor gericht op perfectie.

Onder leiding van een van wellicht wel de meest eigenzinnige doch scherpzinnige procesjurist in het land, mr. M. Taheri, heeft ons kantoor de stempel gekregen van hét kantoor dat altijd wel een oplossing weet te vinden voor het succes van onze cliënten.

Wij zijn lid van Koninklijke Nederlandse Vereniging Voor Internationaal Recht (KNVIR) en van de International Law Association (ILA). Daarnaast zijn onze juristen in Nederland lid van de Nederlandse Juristenvereniging (NJV). Een deel van onze procesjuristen zijn tevens lid van Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) en van Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

Read More

Geïnteresseerd in een stageplaats bij ons kantoor?
Meld je nu aan en overtuig ons!

Onze Kracht

Even de cijfers op een rijtje: ons kantoor heeft in 2017 82.1% , in 2015 83.7%, in 2014 76.5%, in 2013 88.2% en vanaf 2009 t/m 2012 ruims 76% van de zaken die zij behartigd succesvol afgerond.
Ons geheim? Dat is simpel; Affirmanti incumbit probatio (De bewijslast ligt bij hem die iets beweert) Onze specialisten maken een realistische beoordeling van de haalbaarheid van een rechtsvordering, óók als u de gedaagde partij bent! Allereerst wordt uw dossier objectief beoordeeld, zodat u geadviseerd kan worden over de bewijzen die u dient te leveren. Ad impossibile nemo tenetur (niemand wordt geacht het onmogelijke te doen), maar alles kan als bewijs dienen; zelfs gebeurtenissen en/of documenten die u nimmer van belang hebt gevonden. Wij bespreken daarom eerst de feiten met u en geven u daarna aan welk deel van de door u weergegeven feiten u in rechte dient te bewijzen. Bovendien zijn onze juristen specialisten in het rechtsgebied waar zij zich mee bezig houden en voor hen geldt dus niet aliquis in omnibus, nullus in singulus (een beetje weten van alles, maar niets geheel beheersend.) Wij nemen daarom geen zaken aan die buiten onze specialisatie vallen.
Voor het geval u nog zou denken auctor opus laudat (de maker looft het werk) biedt ons kantoor u de eerste beoordeling volledig kosteloos aan! Read More

Bekend van televisie

Picture of Nederland
Europese Unie

Nederland

Ons kantoor is gevestigd in Capelle a/d IJssel in Nederland, echter wij kunnen u eveneens bijstaan in het Verlengd koninkrijk, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

Picture of Londen
Verenigd Koninkrijk

Londen

Ons kantoor is gevestigd in Capelle a/d IJssel in Nederland, echter wij kunnen u eveneens bijstaan in het Verlengd koninkrijk, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

Picture of Iran
Midden Oosten

Iran

Ook in de relatief nieuwe markt als Iran kunnen onze advocaten in Iran u, als ondernemer of als particulier, (in de Nederlandse of Engelse taal) bijstaan bij al uw juridische aangelegenheden.

Picture of Suriname
Zuid-Amerika

Suriname

Onze kantoorgenoten in Suriname kunnen u bijstaan bij kwesties op het gebied van civiel, bestuursrecht en het ondernemings-recht, ook als u in Nederland of elders in de EU woonachtig bent.

Picture of China (中國)
Azië

China (中國)

Kennis van het Chinese taal en cultuur maakt ons kantoor en onze juristen bij uitstek geschikt om u bij te staan bij uw handel met China op het gebied van ondernemings- en handelsrecht.

Picture of Juristen & advocaten
Wereldwijde Dienstverlening

Juristen & advocaten

Landen en Talen

Wij zijn een in Rotterdam (Capelle a/d IJssel) gevestigd kantoor maar procederen in verschillende landen, met name in Engeland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, India en Iran. Daarnaast beschikt ons kantoor over vestigingen in Engeland, Iran en Suriname. Om het internationale karakter van ons kantoor nog meer te versterken kunnen wij u bijstaan in de navolgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Perzisch/Farsi, Hindi/Urdu, Hindoestaans én Chinees. Uiteraard kunnen wij ondernemers óók in andere landen dan de vorenbedoelde bijstaan bij zakelijke onderhandelingen.

Lees Verder

Our Pathway

EEN CITAAT VAN ONZE DIRECTEUR


Wij zijn gepassioneerd over ons vakgebied en in het behalen van positieve resultaten voor onze cliënten. Onze belofte aan al onze cliënten is het bieden van de beste juridische oplossingen en het consequent overtreffen van hun verwachtingen.

m taheri2

The News

14. May
Het dienstverband en scholing

Het dienstverband en scholing

Per 1 juli 2015 geldt er op basis van art. 7:611a van het Burgerlijk Wetboek een expliciete inspanningsplicht voor de wetgever wat betreft scholing. Dit artikel luidt als volgt: Artikel 611a "De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs …
13. May
Kan een overeenkomst via Whatsapp tot stand komen?

Kan een overeenkomst via Whatsapp tot stand komen?

De rechtbank heeft zich onlangs over deze vraag uitgelaten. De eisende partij stelde dat er sprake was van een overeenkomst tussen partijen op grond van de algemene voorwaarden van de eisende partij. In deze zaak ging het om een deelname van een sponsoractie waarbij met de gedaagde partij afgesproken werd dat de gedaagde partij deze …

Testimonials

Important Clients