Wij zijn een internationaal kantoor gericht op perfectie.

Onder leiding van een van wellicht wel de meest eigenzinnige doch scherpzinnige procesjurist in het land, mr. M. Taheri, heeft ons kantoor de stempel gekregen van hét kantoor dat altijd wel een oplossing weet te vinden voor het succes van onze cliënten.

Wij zijn lid van Koninklijke Nederlandse Vereniging Voor Internationaal Recht (KNVIR) en van de International Law Association (ILA). Daarnaast zijn onze juristen in Nederland lid van de Nederlandse Juristenvereniging (NJV). Een deel van onze procesjuristen zijn tevens lid van Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) en van Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

Read More

Geïnteresseerd in een stageplaats bij ons kantoor?
Meld je nu aan en overtuig ons!

Onze Kracht

Even de cijfers op een rijtje: ons kantoor heeft in 2009 t/m 2012 ruim 76% en in 2013 ruim 88,2%, in 2014 ruim 76,5% en in 2015 maar liefst 83,7% van de zaken die zij behartigd succesvol afgerond.
Ons geheim? Dat is simpel; Affirmanti incumbit probatio (De bewijslast ligt bij hem die iets beweert) Onze specialisten maken een realistische beoordeling van de haalbaarheid van een rechtsvordering, óók als u de gedaagde partij bent! Allereerst wordt uw dossier objectief beoordeeld, zodat u geadviseerd kan worden over de bewijzen die u dient te leveren. Ad impossibile nemo tenetur (niemand wordt geacht het onmogelijke te doen), maar alles kan als bewijs dienen; zelfs gebeurtenissen en/of documenten die u nimmer van belang hebt gevonden. Wij bespreken daarom eerst de feiten met u en geven u daarna aan welk deel van de door u weergegeven feiten u in rechte dient te bewijzen. Bovendien zijn onze juristen specialisten in het rechtsgebied waar zij zich mee bezig houden en voor hen geldt dus niet aliquis in omnibus, nullus in singulus (een beetje weten van alles, maar niets geheel beheersend.) Wij nemen daarom geen zaken aan die buiten onze specialisatie vallen.
Voor het geval u nog zou denken auctor opus laudat (de maker looft het werk) biedt ons kantoor u de eerste beoordeling volledig kosteloos aan! Read More

Bekend van televisie

Landen en Talen

Wij zijn een in Rotterdam (Capelle a/d IJssel) gevestigd kantoor maar procederen in verschillende landen, met name in Engeland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, India en Iran. Daarnaast beschikt ons kantoor over vestigingen in Engeland, Iran en Suriname. Om het internationale karakter van ons kantoor nog meer te versterken kunnen wij u bijstaan in de navolgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Perzisch/Farsi, Hindi/Urdu, Hindoestaans én Chinees. Uiteraard kunnen wij ondernemers óók in andere landen dan de vorenbedoelde bijstaan bij zakelijke onderhandelingen.

Lees Verder

Picture of Hoofdkantoor (NL)
Europese Unie

Hoofdkantoor (NL)

Ons kantoor is gevestigd in Capelle a/d IJssel in Nederland, echter wij kunnen u eveneens bijstaan in het Verlengd koninkrijk, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

Picture of Bijkantoor (Sr)
Suriname

Bijkantoor (Sr)

Onze kantoorgenoten in Suriname kunnen u bijstaan bij kwesties op het gebied van civiel en bestuursrecht, ook als u in Nederland of elders in de EU woonachtig bent.

Picture of Kantoor in Iran
Iran

Kantoor in Iran

Ook in de relatief nieuwe markt als Iran kunnen onze advocaten in Iran u, als ondernemer of als particulier, (in de Nederlandse of Engelse taal) bijstaan bij al uw juridische aangelegenheden.

Picture of China (中國)
Dienstverlening in het Chinees

China (中國)

Dienstverlening in het Chinees

Ons kantoor biedt u de unieke mogelijkheid om bijgestaan te worden in het Chinees. Ook kunt u bij ons telefonisch informatie inwinnen in  de Chinese taal. In Nederland wonende/verblijvende Chinezen kunnen zich met name ten behoeve van het aanvragen en/of verlengen van hun verblijfsvergunning tot ons wenden ten behoeve waarvan wij u daaromtrent zullen informeren en begeleiden, en namens u de aanvraag indienen. Zodoende behoeft u zich geen zorgen te maken of uw aanvraag al dan niet volledig en/of juist is ingediend met het risico dat uw verblijfsvergunning in het geding komt. Voorts kunnen wij u en/of uw onderneming adviseren, ondersteunen en bijstaan bij het aanvragen van een werkvergunning voor uw medewerkers op grond van Convenant Aziatische Horeca.

Lees Verder

Our Pathway

EEN CITAAT VAN ONZE DIRECTEUR


Wij zijn gepassioneerd over ons vakgebied en in het behalen van positieve resultaten voor onze cliënten. Onze belofte aan al onze cliënten is het bieden van de beste juridische oplossingen en het consequent overtreffen van hun verwachtingen.

m taheri2

The News

11. Jun
RVO SUBSIDIEERT uw juridische en fiscale kosten

RVO SUBSIDIEERT uw juridische en fiscale kosten

Internationaal zaken doen? RVO SUBSIDIEERT uw juridische en fiscale kosten en Internationaal Law Firm Taheri is door de RVO ERKEND als deskundige die u op grond van de subsidieregeling mag voorzien van juridisch en fiscaal advies en begeleiding.   http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib/vouchers/kennisvouchers
6. Mar
Leerplichtwet

Leerplichtwet

In Nederland kennen wij de leerplichtwet. Kinderen zijn van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Naast deze wet hebben wij in Nederland de vrijheid van onderwijs welke is neergelegd in artikel 23 van onze Grondwet. Het recht op onderwijs is ook neergelegd in artikel 2 Eerste Protocol EVRM: “Artikel 2. Recht op onderwijs Niemand mag het …

Testimonials

Important Clients