De verrekening van vakantiedagen bij het einde van het dienstverband

De rechtbank Limburg heeft d.d. 14 maart jl. uitspraak gedaan omtrent de vakantiedagen bij het einde van het dienstverband. Bij het eindigen van een dienstverband dient een eindstaat opgemaakt te worden alsook dienen nog op te nemen vakantiedagen, vakantiegeld etc. uitbetaald te worden. Dit punt is (enigszins) algemeen bekend. Echter, wat nu als een werknemer/werkneemster …

Modelovereenkomst vervangt VAR

Op 1 mei 2016 is de wet- en regelgeving omtrent de wel bekende VAR-verklaring gewijzigd. De VAR – Verklaring Arbeidsrelatie – is thans vervangen door modelovereenkomsten gebasseerd op de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie. Deze modelovereenkomsten is door de belastingdienst opgesteld en wordt kostenloos aan belanghebbende beschikbaar gesteld. De VAR is echter niet direct vervallen! Van …