Modelovereenkomst vervangt VAR

Op 1 mei 2016 is de wet- en regelgeving omtrent de wel bekende VAR-verklaring gewijzigd. De VAR – Verklaring Arbeidsrelatie – is thans vervangen door modelovereenkomsten gebasseerd op de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie. Deze modelovereenkomsten is door de belastingdienst opgesteld en wordt kostenloos aan belanghebbende beschikbaar gesteld. De VAR is echter niet direct vervallen! Van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 blijft de VAR nog geldig, maar vanaf 1 januari 2017 dienen alle betrokkenen overgestapt zijn naar de door de belastingdienst goedgekeurde ZZP-overeenkomsten.
De belastingdienst kan natuurlijk niet voor iedere branche modelovereenkomsten opstellen. Daarom bestaat er de mogelijkheid om zelf een overeenkomst op te stellen en deze aan de belastingdienst ter goedkeuring voorleggen. Het is daarom raadzaam om tijdig met een professional contact op te nemen en het opstellen van een dergelijke overeenkomst aan deze uit te besteden. Daardoor riskeert u onnodige vertraging en/of boetes uit. Uiteraard kan International Law Firm Taheri u hierbij van dienst zijn.