De verhuurder onderhoudt het huis niet of onvoldoende:

Schilderwerk wat niet onderhouden wordt, lijkt niet een heel groot probleem. Totdat de verflaag gaat verpoederen wat ertoe leidt dat het onderliggende hout aangetast wordt en in sommige gevallen het complete raamkozijn vervangen moet worden. Het is dus heel belangrijk dat op het moment dat er sprake is van problemen met het onderhoud of gebreken aan een huurwoning, de huurder snel aan de bel trekt voordat de kosten nog hoger gaan oplopen. Het ligt het natuurlijk op de weg van de huurder om de gebreken kenbaar te maken aan de verhuurder. Helaas is het probleem dan niet altijd meteen opgelost en kunnen de huurder en verhuurder het niet eens worden over de onderhoudsgebreken.

 

De huurder dient de onderhoudsgebreken per brief of e-mail aan de verhuurder bekend te maken. Dit wordt ook wel een gebrekenbrief genoemd. De verhuurder heeft vervolgens 6 weken de tijd om de onderhoudsgebreken te verhelpen. Mocht de verhuurder geen stappen ondernemen dan kan de huurder een tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie die geldt totdat de onderhoudsgebreken zijn verholpen. Naast een tijdelijke huurverlaging heeft de huurder ook de mogelijkheid om tijdelijk helemaal geen huur te betalen totdat de onderhoudsgebreken zijn aangepakt. Om dit te kunnen doen, moet er een brief aan de verhuurder worden toegezonden waarin de huurder een beroep doet op artikel 6:52 of 6:262 BW. Het schrijven van zo een brief kan als ingewikkeld worden ervaren en het is daarom erg nuttig om een procesjurist of advocaat in arm te nemen die deze brief namens u kan schrijven en zich op de juiste wettelijke grondslag kan beroepen. Let wel dat indien de verhuurder de onderhoudsgebreken heeft verholpen, u de niet betaalde huur alsnog dient te betalen.

 

Uiteraard kan de huurder zich ook tot de rechter wenden en een verzoek indienen om de verhuurder te verplichten de onderhoudsgebreken te verhelpen. Indien de verhuurder hier geen gehoor aan geeft, zal de rechter een dwangsom aan de verhuurder opleggen waardoor de verhuurder dus elke dag dat hij/zij de onderhoudsgebreken niet verhelpt, een bepaald bedrag aan dwangsom aan de huurder moet voldoen. Dit geldt als een pressiemiddel zodat de verhuurder zijn/haar verplichting na zal komen.

 

Als laatste bestaat er ook de mogelijkheid dat de huurder zelf de onderhoudsgebreken verhelpt. Dit kan de huurder doen door zich door een rechter te laten machtigen of zonder een rechterlijke machtiging waarna de huurder de gemaakte kosten terugvordert bij de verhuurder. Hierbij is het van belang dat de gemaakte kosten redelijk en evenredig zijn om zo niet het risico te lopen dat de verhuurder de gemaakte kosten tegen u gaat gebruiken en gaat stellen dat deze disproportioneel zijn.

 

Natuurlijk zijn er ook onderhoudsgebreken die zeer ernstig zijn waardoor de woning mogelijk niet meer aan het Bouwbesluit voldoet. In zo een geval kan de huurder een klacht indienen bij de gemeente op grond waarvan het College van Burgemeester en Wethouders de verhuurder aan zal schrijven om hem/haar op te roepen de gebreken te herstellen. Indien de verhuurder dit nog steeds na laat zal de gemeente de gebreken laten repareren op kosten van de verhuurder.

 

Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn er vele mogelijkheden om achterstallig onderhoud aan te pakken. Voor elk gebrek is natuurlijk een andere manier het meest geschikt. Laat u daarom altijd door een jurist of advocaat die gespecialiseerd is in het huurrecht adviseren en bijstaan zodat u zeker weet dat u de passende wijze volgt. Daarnaast kan een gespecialiseerde jurist of advocaat u tevens bijstaan op het moment dat de verhuurder weigert om de onderhoudsgebreken te verhelpen en de verdere juridische stappen voor u uit handen nemen zodat u zo spoedig mogelijk weer een woning zonder gebreken heeft.