Wat moet ik doen als ik met overlast te maken heb?

Een buurman die zijn DJ-carrière van de grond probeert te brengen of een buurvrouw die elk weekend delen van haar huis gaat verbouwen, zijn geen ideale buren. Niets is vervelender dan wanneer je in je eigen huis geen rust kunt ervaren. Natuurlijk is het allereerst belangrijk om de ergernissen bij de veroorzaker aan te kaarten en proberen samen tot een oplossing te komen. Is dit niet mogelijk, dan kan de huurder zich – in het geval dat beide partijen een gemeenschappelijke verhuurder hebben – verhuurder wenden en zich beroepen op zijn/haar recht op woongenot op grond van artikel 7:204 en 7:214 BW. Overlast door een andere huurder kan gezien worden als een gebrek waardoor er aldus inbreuk wordt gemaakt op het woongenot van de huurder. Onderneemt de verhuurder ook geen actie, dan kan de huurder een klacht indienen bij de klachtencommissie van de verhuurder. Dit zijn de stappen die door de huurder ondernomen kunnen worden als hij/zij een gerechtelijke procedure wil voorkomen. Helaas is het in sommige gevallen onvermijdelijk om naar de rechter toe te stappen om uw recht te halen waarbij het van belang is dat u dit op de juiste wijze doet.

 

De huurder kan zowel tegen de veroorzaker van de overlast een procedure starten alsmede tegen de verhuurder indien zij een gemeenschappelijke verhuurder hebbe. Start de huurder een procedure tegen de veroorzaker van de overlast dan moet hij/zij een beroep doen om op artikel 6:162 BW wegens onrechtmatig handelen. De bewijslast ligt bij de huurder, dus hij/zij moet aan kunnen tonen dat er inderdaad sprake is van overlast. Dit kan door middel van getuigenverklaringen, video’s, foto’s en dergelijke. Daarnaast kan de huurder dus ook de verhuurder in rechte betrekken, omdat de verhuurder simpelweg zijn/haar wettelijke verplichting tot het bieden van woongenot niet nakomt, terwijl de huurder wel zijn/haar plicht tot het betalen van de huur nakomt. Bij een dergelijke procedure kan de huurder de rechter verzoeken om de verhuurder er toe te dwingen om de huurovereenkomst met de veroorzaker van de overlast te ontbinden en kan de huurder tevens ontruiming vorderen.

 

Bij dit soort procedures is het heel belangrijk om alles goed bij te houden. Als het uiteindelijk tot een procedure komt, is het voor de huurder erg frustrerend als hij/zij de overlast die hij/zij elke dag ervaart niet kan aantonen. Zorg er daarom voor dat alle contact die er tussen de huurder en de veroorzaker van de overlast heeft plaatsgevonden schriftelijk is geweest en dat dit dus in een eventuele procedure naar voren gebracht kan worden. Daarnaast is het van belang om voldoende bewijs te kunnen overleggen van de overlast zelf. Wat nou voldoende wordt geacht, verschilt per geval en is lastig te beoordelen. Laat hier een jurist of advocaat die gespecialiseerd is in het huurrecht over oordelen, aangezien zij veel ervaring hebben met wat nou voldoende wordt geacht door een rechter. Daarnaast kunnen zij ook eventueel bijstand bieden bij het verzamelen van het bewijs en op welke manier dit het meest bruikbaar zal zijn.