Huurgeschillen, en wat nu?

Tussen een verhuurder en een huurder doen zich vaak problemen voor. Beide partijen zijn zich vaak niet bewust van de wettelijke rechten – en verplichtingen, waardoor vaak conflicten kunnen ontstaan die partijen over en weer niet kunnen oplossen. Daarnaast is het voor een huurder erg moeilijk om op het moment dat hij/zij een probleem ontdekken, dit te baseren op een wettelijk standpunt waarbij de verhuurder vaak met tegenargumenten komt als gevolg waarvan de huurder het er toch maar bij laat zitten en zichzelf ervan overtuigt dat het maar om een klein probleem gaat.

 

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om te kijken of het mogelijk is om het geschil onderling op te lossen. Uiteindelijk gaat het om een verhuurder en een huurder waarbij de relatie tussen beide partijen voorop dient te staan. In het geval dat het onmogelijk is om er onderling uit te kunnen komen, kan de huurder zich tot de Huurcommissie wenden die dan een uitspraak zullen doen met betrekking tot het geschil. Als laatste bestaat er nog de mogelijkheid om zich tot de kantonrechter te wenden indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de Huurcommissie.

 

Het is van belang om een deskundige op het gebied van huurrecht aan uw zijde te hebben op het moment dat er sprake is van een huurgeschil. Vooral in de beginfase is dit cruciaal omdat een procedure bij de kantonrechter voorkomen kan worden en het simpelweg tussen partijen onderling opgelost kan worden en dat heeft uiteraard te allen tijde de voorkeur. Maar ook als het geschil wel tot de kantonrechter komt staan onze juristen en advocaten voor u klaar om u door het proces te begeleiden en een zo’n gunstig mogelijk eindoordeel de bewerkstelligen.