Wat kan ik doen als ik drei uitgezet te worden?

Huurachterstand, overlast of hennepkweek zijn verschillende aanleidingen voor een verhuurder om een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst te starten, waarbij in de meeste gevallen ook ontruiming van de woning wordt gevorderd. Indien de kantonrechter een toewijzend vonnis geeft, wordt de deurwaarder verzocht het vonnis aan de huurder te betekenen waarna de huurder de kans krijgt om de woning zelf binnen een korte periode leeg te halen. Doet de huurder dat niet, dan kan de verhuurder – met het vonnis van de kantonrechter – overgaan tot gedwongen ontruiming. Hiervoor dient de verhuurder een deurwaarder in te schakelen die – op de kosten van de huurder – de woning zal ontruimen. Het is dus onmogelijk voor een verhuurder om zelf over te gaan tot ontruiming van de woning, aangezien de huurder huurbescherming geniet en er aldus altijd toestemming van de rechter nodig is.

 

Ook in het geval dat de verhuurder over een vonnis beschikt waarin de rechter toestemming geeft tot ontruiming, kan de ten uitvoer legging van het vonnis door de verhuurder misbruik van omstandigheden opleveren. Dit is het geval wanneer het een huurachterstand betrof die nog voor de ontruiming was ingelost. Hierbij is het van belang dat de huurder in kort geding naar de rechter stapt om de ontruiming te voorkomen. Daarnaast rechtvaardigt niet iedere huurachterstand een ontruiming en zijn daar eisen aan verbonden.

 

In het geval dat de woning wordt ontruimd bij afwezigheid van de huurder, is het de verhuurder niet toegestaan om de eigendommen van de huurder simpelweg weg te gooien aangezien de verhuurder – of eventueel de gemeente – een bewaarplicht heeft. De bewaarplicht voor de verhuurder betreft een termijn van 6 weken en de bewaarplicht van de gemeente betreft een termijn van 13 weken. Let wel dat de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het opslaan van de inboedel op de huurder mogen worden verhaald.

 

Aangezien een huurovereenkomst een overeenkomst is die niet buitengerechtelijk kan worden opgezegd, dient er te allen tijde een procedure gestart te worden. Hierbij is het van belang om een jurist of advocaat in arm te nemen die gespecialiseerd is in het huurrecht en u dus over alle bijkomende aspecten kan informeren en u kan bijstaand bij de gerechtelijke procedure. Natuurlijk heeft het de voorkeur om ons in te schakelen voordat er een vonnis is, maar ook daarna kunnen wij u nog bijstaan en eventueel de rechtvaardigheid van de ontruiming aanvechten.