Kraken van een pand, mag het nu wel of niet?

Ondanks het kraakverbod sinds 1 oktober 2010, zijn krakers in een leegstaand pand nog steeds geen verleden tijd, maar wat nou als u de eigenaar bent van dit leegstaande pand? Welke mogelijkheden biedt de wet u om van de krakers af te komen?

 

Op het moment dat u kraak in uw leegstaande pand heeft geconstateerd dient u daarvan aangifte te doen bij de politie. Deze aangifte wordt aan het Openbaar Ministerie toegezonden die deze verder zal beoordelen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Kraken en Leegstand op 1 oktober 2010 heeft de officier van justitie de bevoegdheid om een gekraakt pand te ontruimen, maar wanneer het Openbaar Ministerie de beslissing tot ontruiming heeft genomen, betekent dit niet dat de officier van justitie meteen over kan gaan tot ontruiming van de krakers. Reden hiervoor is dat ontruiming van de krakers in strijd is met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, namelijk inbreuk op het huisrecht van de krakers. Om die reden zijn er beleidsregels opgesteld waarin staat opgenomen dat de krakers de gelegenheid meten krijgen om het leegstaande pand vrijwillig te verlaten dan wel om tegen de voorgenomen ontruiming een kort geding aan te spannen. De ontruiming dient om die reden schriftelijk vooraf aan de krakers te worden aangekondigd waarna ontruiming binnen 8 weken na de aankondiging plaats kan vinden.

 

Het is van belang dat u in zulk geval zo snel mogelijk actie onderneemt zodat een geslaagd beroep op huisrecht nihil wordt. Natuurlijk is het ook mogelijk om op voorhand maatregelen te treffen en het proces met betrekking tot ontruiming van krakers op voorhand al aan een van onze juristen of advocaten over te dragen zodat u zich daar zelf geen zorgen om hoeft te maken en weet dat alle nodige stappen tijdig en op een juiste wijze worden ondernomen.