Mr. M. Taheri LL.M.

Founding & Managing Partner
International Corporate & Trial Lawyer

 

Diploma’s and certificates

 • Master Degree in Law – Erasmus University Rotterdam/ the Netherlands
  • Minor in Comparative Criminal Law – Common Law of the UK
 • Bachelor Degree in Law – OU University in the Netherlands
 • Specialization course Appeal – Certificate of De Juridische Academie
 • English Common Law – Certificate of University of London
 • Iranian Law – Iranian Law School (prematurely terminated
 • European Business Law: Competing in Europe – Lund University
 • European Business Law: Doing Business in Europe – Lund University
 • European Business Law: Understanding the fundamentals – Lund University
 • An Introduction to American Law – University of Pennsylvania

Ongoing specializations:

 • Contract Law - HARVARD University
 • International Investment Law - Université Catholique de Louvain
 • A Guide to the International Courts and Tribunals in The Hague - University Leiden

Relevant experience:

 • Key Speaker at Valve World Middle-East Conference-2017
 • Visiting lecturer at the University of The Hague
 • Visiting lecturer at the University of Groningen
 • Thesis guest supervisor at Leiden University
 • Guest lecturer at the Seminar on Immigration Law
 • Lecturer of accreditation course: Child and Adolescent Psychiatry
 • Accredited Law students internship supervisor
 • Writer of “Handbook Detention Law”

Member of :

 • The Royal Dutch Association for International Law (KNVIR)
 • The International Bar Association (IBA)
 • The International Law Association (ILA)
 • The Dutch Lawyers Association (NJV)
 • The Association of Civil Servants & Law (VA&R)
 • The Association for Labour Law (VvA)

Legal field experience

 • Court and Legal procedures in the Netherlands
 • Court procedures in Switzerland
 • Legal procedures in Germany
 • Legal procedures in the UK
 • Legal procedures in Iran
 • Legal and court procedures in India
 • Court and Legal procedures in Suriname

Speaks:

 • Dutch
 • English
 • Persian
 • Urdu/Hindi
 • German

Met maar liefs 11 jaren praktijkervaring heeft mr. Taheri bewezen niet een doorsnee procesjurist te zijn als de anderen. Inmiddels heeft hij middels overwinningen in vele procedures op verschillende rechtsgebieden bewezen dat hij ijzersterk is in het pleiten, verdedigen en het analyseren van juridische problemen. Dit heeft ertoe geleidt dat hij zelfs buiten Nederland wordt ingeschakeld om aldaar tegenover de rechter de verdediging te voeren.

Handboek Nederlands Detentierecht
Taheri heeft aan de Erasmus-universiteit gestudeerd (Master Strafrecht), waarna hij zich echter voornamelijk gespecialiseerd heeft op het gebied van (breed) ondernemingsrecht en bestuursrecht. Het Nederlandse bestuursrecht, vreemdelingen- en asielrecht en detentierecht zijn bij uitstek zijn expertise, maar daarnaast is hij een vast aanspreekpunt voor bedrijven (en particulieren) op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, Intellectuele eigendomsrechten en ondernemingsrecht.
Verder heeft mr. Taheri zich verdiept in letselschadezaken en in tegenstelling tot sommige andere belangenbehartigers, heeft hij bewezen slechts de belangen van zijn cliënten voor ogen te houden en niet bereid te zijn om ten koste van diens cliënten afspraken te maken met verzekeraars.

Sinds 2009 heeft Taheri zich ook verdiept in het intellectueel eigendomsrecht, met name op het gebied van handelsnamen-, domeinnamen-, IT- en ICT, auteurs- en merkenrecht, waarover hij tot en met 2015 enkel successen heeft behaald.

In de academische wereld is Taheri ook geen onbekende; immers, regelmatig wordt hij benaderd om als gastdocent op Hogescholen en middelbare te doceren of om als spreker bij een beroepsmatige cursus- en/of studiedag te spreken.

Als detentierechtspecialist heeft hij in 2011 het boek Handboek Nederlands Detentierecht geschreven, waarnaast hij sinds 2005 bestuursvoorzitter is van Stichting Landelijke Gedetineerdencommissie. Op dat gebied heeft hij tevens in 2008 een adviesrapport uitgebracht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en is hij geregeld door de media benaderd voor radio- en kranteninterviews.

Kortom, een sterk en gepassioneerde procesjurist met een breed kennisgebied.

 

E-mail: taheri @ lawfirmtaheri . com

•    (Internationaal) Ondernemingsrecht
•    Asiel- en vreemdelingenrecht
•    Intellectueel Eigendomsrecht
•    Hypotheekrecht
•    Belastingsrecht
•    (Bijzonder)bestuursrecht
•    Letselschade
•    Arbeidsrecht
•    Tuchtrecht
•    Detentierecht