Visum aanvragen of bezwaar maken tegen de afwijzing daarvan:
Wilt u een visum aanvragen om een familielid of een zakenpartner naar Nederland te brengen. Onze deskundigen kunnen u adviseren en tevens bijstaan bij het indienen van de aanvraag.
Heeft u al een visum aangevraagd en is dat afgewezen en wilt u daartegen bezwaar maken? Ook in dat geval is het van belang dat u zich tijdig laat bijstaan zodat u de juiste bezwaargronden indient. Onze deskundigen kunnen u adviseren omtrent de gegevens die u dient te verstrekken om voor een visum in aanmerking te kunnen komen.

Ongewenstverklaring/ Inreisverbod
In sommige gevallen verklaart de IND u ongewenst of legt aan u een inreisverbod op. In dat geval is uw verblijf in Nederland op grond van artikel 197 van Wetboek van Strafrecht strafbaar waarvoor u aldus strafrechtelijk vervolgt kunt worden. Het is daarom van belang om tijdig tegen een ongewenstverklaring en/of inreisverbod in rechte op te komen om te voorkomen dat u wellicht onnodig in detentie beland.

Buitenlandse werknemer / Wav boetes
Het is niet altijd toegestaan om buitenlandse werknemers in dient te nemen. Vaak ik daarvoor een werkvergunning noodzakelijk. Wanneer u een buitenlandse werknemer in dienst wenst te nemen, dan riskeert u boetes van duizenden euro’s per werknemer indien de contracten en/of de vergunningen daaromtrent niet goed geregeld zijn.
Het is daarom raadzaam om u tijdig te laten adviseren en indien gewenst de aanvraag om een verblijfsvergunning door een deskundige te laten indienen.