Huurachterstand en huurvordering

Bij het aangaan van een huurovereenkomst geeft de huurder de plicht om de huur op tijd te betalen en in ruil daarvoor recht op woongenot. In de meeste huurovereenkomsten is overeengekomen dat de huurprijs per maand voor de eerste van de maand betaald moet zijn. Voldoet de huurder daar niet aan, ontstaat er een huurachterstand. Gevolg daarvan is dat de verhuurder een direct opeisbare vordering heeft en incassomaatregelen kan treffen waarbij ook eventuele incassokosten en wettelijke rente in rekening kunnen worden gebracht.

Een ander gevolg van een huurachterstand is de mogelijkheid van de verhuurder om de huurovereenkomst te beëindigen aangezien het laten ontstaan van een huurachterstand betekent dat de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen en dit een wettelijke grond is voor opzegging van de huurovereenkomst.