Een nul-urencontract?

Dit is een contract waarbij de werkgever geen vaste werkuren afspreekt met de werknemer. Het betreft een flexibel contract. Het principe in de eerste 6 maanden is ‘geen werk, geen loon’. Dus als de werkgever de werknemer oproept, dient deze te verschijnen. De werknemer krijgt enkel loon voor de uren die hij werkt waarbij er wel sprake is van doorbetaling bij ziekte (over de geplande uren).

Na de 6 maanden heeft de werknemer recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat hij in de laatste 3 maanden heeft gewerkt. Ook wordt aangenomen dat de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een omvang die eveneens gelijk is aan het aantal gemiddeld gewerkte uren van de laatste 3 maanden. Als de werknemer niet wordt opgeroepen of ziek is moet de werkgever nu doorbetalen. Volgens de Wet Werk en Zekerheid mag van deze 6 maanden niet afgeweken worden.

De verlofuren en vakantietoeslag worden berekend aan de hand van de daadwerkelijk gewerkte uren en het brutoloon daarover. Verder is het gebruikelijk dat het vakantiegeld bij een nul-urencontract direct betaald wordt bij de gewerkte uren.

Tot slot dient opzegging van een nul-urencontract voor onbepaalde tijd door de werkgever volgens de regels van het ontslagrecht te gebeuren. Door de werknemer niet meer op te roepen zal het niet automatisch tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst leiden.

In de zorg is geen nul-urencontract meer toegestaan omdat dit teveel onzekerheid met zich meebrengt.

Mw. A. Bhajan