De borgsom bij het aangaan (en eindigen) van een huurovereenkomst

Iedereen kent het wel: je gaat een huurovereenkomst aan en dient doorgaans een maand – dan wel twee of drie maanden – aan huur als ‘borg’ te betalen.

Allereerst: wat is de gedachte achter de borg en wanneer mag de verhuurder deze aanspreken?

De borg wordt voldaan met het oog op eventuele schade dan wel een huurachterstand bij het einde van de huurovereenkomst. Met deze schade wordt de borg verrekend.
Is er dus aan het einde van de huurovereenkomst sprake van schade aan het gehuurde, dan vangt de borg dit als het ware op. Let wel: is de schade – het herstel er van – te groot om door de borg opgevangen te worden, dan zul je alsnog bij moeten betalen.

Een algemene noot hierbij is dat de verhuurder een eindstaat/beginstaat op dient te maken, welke de staat toont waarin jij als huurder het gehuurde ontving (7:224 BW). Aan de hand van deze eindstaat van de vorige huurder/beginstaat wordt dan ook bij jouw oplevering bepaald of je al dan niet schade hebt veroorzaakt en of aldus de borg aangesproken dient te worden. Heeft de verhuurder echter nagelaten om de eindstaat/beginstaat voor jou op te maken? Dan dient aangenomen te worden dat de manier waarop jij het gehuurde weer oplevert gelijk hetgeen is wat jij van de vorige huurder/de verhuurder ontvangen hebt. Met andere woorden: de verhuurder kan dan niet beweren dat eventuele schade aan de woning door jou veroorzaakt is. Dit uiteraard met de kanttekening dat als de verhuurder juridisch aan kan tonen dat jij de schade feitelijk wel degelijk hebt veroorzaakt, dit anders is. De bewijslast hiervoor ligt bij de verhuurder.

Maar stel nu dat er geen sprake is van schade aan de woning en er geen huurachterstand is. Er is dan ook niets wat verrekend behoeft te worden met de borg na de oplevering van de woning. Wanneer dient dan de borg uiterlijk aan de (voormalig) huurder te worden geretourneerd?

Wettelijk bestaat hiervoor geen vaste termijn. Dikwijls wordt dit door partijen geregeld, middels de huurovereenkomst dan wel de algemene voorwaarden voor de huur. Let dan ook op bij het tekenen van de huurovereenkomst dat dit een redelijke termijn is. Recent kwam ik nog een huurovereenkomst tegen waarbij deze termijn op maar liefst 6 maanden was gesteld! Een lange tijd om te wachten wanneer je bij een kostbare verhuizing die borg goed kunt gebruiken.

Is er middels de overeenkomst niets geregeld dan geldt dat de voormalig huurder de voormalig verhuurder aan kan schrijven om de borg terug te krijgen, hierbij dient de voormalig verhuurder een redelijke termijn te krijgen. Bijvoorbeeld 14 dagen.

Weigert de voormalig verhuurder de borg te retourneren binnen de door de voormalig huurder gecommuniceerde termijn dan wel de termijn zoals vastgelegd in de overeenkomst? Of claimt de voormalig verhuurder schade die jij niet veroorzaakt hebt dan wel terwijl de voormalig verhuurder geen eindstaat/beginstaat heeft opgesteld? Je kunt je dan wenden tot de kantonrechter. Zorg hierbij voor juridische bijstand, de kosten hiervoor zullen als extra schade in de procedure van de wederpartij gevorderd worden. Alhoewel de hoogte van de vergoeding van deze kosten voor juridische bijstand – en of de rechter dit toekent – aan de rechter is, maakt het bij toekenning een procedure wel betaalbaarder.

Mw. mr. T.M.M. Plukaard