Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel omtrent het regelen van de zogehete affectieschade (van minister Dekker) aangenomen

Wat is affectieschade? Affectieschade is kort gezegd een vorm van smartengeld voor de naasten van slachtoffers, welke laatsten overleden zijn door een fout van een ander dan wel ernstig of blijvend letsel hebben ondervonden door die fout. Het is een vergoeding voor dierbaren van het slachtoffer, welke dierbaren verdriet hebben ondervonden door het overlijden/het letsel …

Beëindiging arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding

De rechtbank Rotterdam heeft vorige week een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een docent studenten aanzette om te participeren in een piramidespel. Een docent heeft studenten benaderd om een bijeenkomst bij te wonen in een hotel waarbij zij een ‘pakket’ zouden kopen en ‘uitleg zouden krijgen wat zij allemaal zouden moeten doen om geld …

Het recht op woongenot

Je huurt een woning. Simpel zat zou je denken, maar in de praktijk blijken er toch vaak haken en ogen aan te zitten. De verhuurder komt te pas en te onpas – het liefst onaangekondigd – aan de deur, de bovenburen hebben een voorliefde voor Trance muziek op standje carnaval of de woningbouw weigert de …