De sancties tegen Iran zijn opgeheven; wat nu?

De sancties tegen Iran zijn opgeheven en dat betekent dat 1. Export van Iraanse oilie (producten) naar de EU wederom mogelijk is; 2. De levering van vliegtuigen voor burgerluchtvaart is weer toegestaan 3. Internationale financiële transacties wederom toegestaan zijn 4. Iraanse beurzen voor niet-Iraniers weer toegankelijk zijn 5. Iran wederom beschikking krijgt over 100 miljard …

Snellere doorstroom voor nareizigers naar gemeenten

Door een verbeterde administratieve procedure verblijven gezinsleden van vergunninghouders die naar Nederland komen (nareizigers) aanzienlijk korter in een asiellocatie. Ze stromen nu sneller door naar gemeenten. Dat is goed nieuws voor het COA dat nog altijd op zoek is naar nieuwe opvanglocaties. Immers, hoe sneller vergunninghouders en nareizigers doorstromen naar eigen woonruimte, hoe meer opvangplaatsen …

Peru visumvrij

Personen met de nationaliteit van Peru hebben vanaf heden geen visum meer nodig voor een kort verblijf in Nederland en het Schengengebied. Onder kort verblijf wordt begrepen een aaneensluitend verblijf van maximaal 90 dagen. Peru is aldus met ingang van 15 maart 2016 visumvrij geworden.  

Belangrijke tips voor zakendoen in India

1. Veronderstel niet dat zakendoen in India hetzelfde is als hetgeen u gewend bent; ook als de zakenpartner waar u mee wenst te werken zó verwesterd lijkt 2. In India duurt zaken doen simpelweg 4 keer zo lang. Als u normaliter iets binnen 1 week gedaan kreeg, ga er dan vanuit dat het in India …