8. Aug
Vergoeding ook op tussenlandingen buiten Europa bij vertragingen of annuleringen

Vergoeding ook op tussenlandingen buiten Europa bij vertragingen of annuleringen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onlangs in de zaak Claudia Wegener / Royal Air Maroc SA bepaald dat het recht op compensatie wegens langdurige vertraging van een vlucht op grond van EU-Verordening 261/2004  ook van toepassing is op rechtstreeks aansluitende vluchten naar een derde staat met een tussenlanding buiten de EU. …
8. Aug
Vrijspraak in de zaak Sharleyne

Vrijspraak in de zaak Sharleyne

Op 9 juli 2018 was het dan zo ver: uitspraak in de wel bekende zaak 'Sharleyne'. Het meisje dat enkele jaren terug overleden werd gevonden, onder aan de flat waar zij woonde. Een treurig verhaal, vooral gezien de details welke later bekend werden. Zo poogde de vader van het meisje al jaren bij verschillende instanties …
11. Jul
De borgsom bij het aangaan (en eindigen) van een huurovereenkomst

De borgsom bij het aangaan (en eindigen) van een huurovereenkomst

Iedereen kent het wel: je gaat een huurovereenkomst aan en dient doorgaans een maand - dan wel twee of drie maanden - aan huur als 'borg' te betalen. Allereerst: wat is de gedachte achter de borg en wanneer mag de verhuurder deze aanspreken? De borg wordt voldaan met het oog op eventuele schade dan wel …
27. Jun
Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam een opvallende zaak behandeld: New York Pizza vs. NS

Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam een opvallende zaak behandeld: New York Pizza vs. NS

New York Pizza is sinds 2006 gevestigd op het station Amsterdam Centraal. De contractuele bestemming van deze fastfoodketen is als volgt geformuleerd: “Winkelruimte ten behoeve van de exploitatie van een verkooppunt van “New York Pizza” e.e.a. conform de landelijke operationele “New York Pizza-formule”. In 2017 gaf New York Pizza aan te willen gaan verbouwen voor …
20. Jun
Het niet betalen of te laat betalen van loon

Het niet betalen of te laat betalen van loon

Allereerst: het is wettelijke vastgesteld dat een werkgever een verhoging van het loon moet betalen voor iedere dag dat deze te laat is met de betaling. Je kunt aanspraak maken op het loon vanaf het moment dat het loon opeisbaar is geworden. Opeisbaarheid wil zeggen: de dag dat de werkgever uiterlijk had dienen te betalen. …
28. May
Gratis je eigen BKR gegevens opvragen door de nieuwe privacywetgeving

Gratis je eigen BKR gegevens opvragen door de nieuwe privacywetgeving

Door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan je vanaf 25 mei gratis je eigen BKR gegevens opvragen. Stichting BKR beheert en registreert gegevens wanneer iemand een krediet heeft afgesloten of een betalingsachterstand heeft op een krediet. De BKR registreert je: - Voorletter(s) en geboortenaam - Geboortedatum - Adres, postcode en woonplaats - …
14. May
Het dienstverband en scholing

Het dienstverband en scholing

Per 1 juli 2015 geldt er op basis van art. 7:611a van het Burgerlijk Wetboek een expliciete inspanningsplicht voor de wetgever wat betreft scholing. Dit artikel luidt als volgt: Artikel 611a "De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs …
13. May
Kan een overeenkomst via Whatsapp tot stand komen?

Kan een overeenkomst via Whatsapp tot stand komen?

De rechtbank heeft zich onlangs over deze vraag uitgelaten. De eisende partij stelde dat er sprake was van een overeenkomst tussen partijen op grond van de algemene voorwaarden van de eisende partij. In deze zaak ging het om een deelname van een sponsoractie waarbij met de gedaagde partij afgesproken werd dat de gedaagde partij deze …
13. May
Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel omtrent het regelen van de zogehete affectieschade (van minister Dekker) aangenomen

Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel omtrent het regelen van de zogehete affectieschade (van minister Dekker) aangenomen

Wat is affectieschade? Affectieschade is kort gezegd een vorm van smartengeld voor de naasten van slachtoffers, welke laatsten overleden zijn door een fout van een ander dan wel ernstig of blijvend letsel hebben ondervonden door die fout. Het is een vergoeding voor dierbaren van het slachtoffer, welke dierbaren verdriet hebben ondervonden door het overlijden/het letsel …
13. May
Beëindiging arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding

Beëindiging arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding

De rechtbank Rotterdam heeft vorige week een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een docent studenten aanzette om te participeren in een piramidespel. Een docent heeft studenten benaderd om een bijeenkomst bij te wonen in een hotel waarbij zij een ‘pakket’ zouden kopen en ‘uitleg zouden krijgen wat zij allemaal zouden moeten doen om geld …
More news